NYGATAN 30

Odd Fellowhuset byggdes 1914 på uppdrag av logen nr 16 Karl X Gustav.

Det vackra huset började byggas den 10 juni 1914 och lokalen invigdes den 6 februari 1915 under högtidliga former i närvaro av logemedlemmar med fruar samt inbjudna gäster.

Byggnaden kostade i uppförande 48501:02 kr. Inredning av logesal och förrum kostade 3781 kr. Mur, stängsel (996:75 kr) och orgel (2600 kr) bekostades av insamlade medel. Den sammanlagda kostnaden för ordenshuset blev 55878:77 kr .

Fastigheten har varit föremål för om och tillbyggnader vid ett flertal tillfällen.